Інноваційні технології

Диференційований підхід на заняттях само
Microsoft Word документ [35.0 KB]
Скачать
Оптимальний вплив сім’ї на дитину.docx
Microsoft Word документ [14.9 KB]
Скачать

Педагоги забезпечують всебічний розвиток дошкільників відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Розвиток системи освіти вимагає впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність такі інноваційні технології:

-- ТРВЗ ( теорія розв"язання винахідницьких завдань ), що розвиває у дітей творчі задатки,

креативність, вміння знайти вихід в нестандартній ситуації, сприяє розвитку інтелектуального потенціалу, логічного мислення;

-- художньо-мовленнєва діяльність -- це навчання дітей мовлення, розповідання, розвиток комунікативних здібностей засобами художнього слова;

--- розвиток зв"язного мовлення засобами театралізованої діяльності, тобто вправляння дітей в монологічному та діалогічному мовленні, оволодіння мовними та емоційними засобами виразності, поповнення та активізація пасивного словникового запасу, розвиток інтелекту.

Використання інноваційних технологій при
Microsoft Word документ [29.0 KB]
Скачать

ПІСОЧНА ТЕРАПІЯ

Відомий американський педагог С. Куломзіна зазначає, що Пісочниця не тільки розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, але ненав'язливо, поволі налаштовує дітей на осягнення моральних істин добра і зла, будує гармонійний образ світу.
Завдяки чарівним властивостям піску раптом оживають казки, дитина стає безпосереднім учасником і режисером власних творів, а потім бачить результат власної творчості.
Музичний супровід і колірні ефекти є потужним стимулом для розвитку емоційного світу дитини. Крім того, в поєднанні з пальчиковою гімнастикою, драматизацією та мімічними етюдами заняття дозволяє гармонізувати емоційний стан дитини, розвивати всі пізнавальні процеси та сенсомоторні навички.
Моделюючи ситуацію в пісочниці, дитина отримує досвід самостійного вирішення, проявляється його сила Чарівника.

Принципи побудови програми занять:
• Програма занять враховує всі сторони розвитку дитини: інтелектуальну, фізичну, емоційну і соціальну.
• Заняття проводяться в ігровій формі з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей раннього віку та дошкільного віку.
• Для попередження інтелектуальної та фізичної стомлюваності в ході занять відбувається часта зміна видів діяльності.
• Активно використовуються музично-рухові вправи.

Наші заняття спрямовані на:
• Сенсорний розвиток (розвиток сприйняття: кольору, форми, величини).
• Розвиток мовлення (формування мовного висловлювання, підготовка органів мови і слуху дитини до сприйняття правильного звуку і правильної артикуляції).
• Розвиток мислення, уваги, пам'яті, уяви.
• Розвиток дрібної моторики.
• Естетичне виховання.
• Розвиток емоційної сфери.
• Розвиток творчих здібностей.
• Соціальний розвиток (навички спілкування).

Пісочна анімація дозволяє перетворити гру дитини в захоплюючий процес, відкрити власні можливості. Це заняття дарує дитині незабутні хвилини польоту фантазії та уяви. Заняття розвивають дрібну моторику, посидючість, пам’ять, образне і послідовне мислення,Розкриває творчий потенціал дитини.

Технологія розвитку мовлення Т.Н.Гавриш.
Технологія.doc
Microsoft Word документ [32.5 KB]
Скачать
ДИТЯЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ СТА
Microsoft Word документ [83.0 KB]
Скачать
Розповідь за схемами.doc
Microsoft Word документ [57.0 KB]
Скачать
Кiлькiсть переглядiв: 0