Робота закладу освіти з вихованцями пільгових категорій


У своїй діяльності педколектив керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання дітей; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями завідувача), дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів з охорони дитинства.


Для набуття офіційного статусу «дитина пільгової категорії» надається пакет документів, а саме:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини,

- ідентифікаційний код дитини та батьків, їх паспортні дані

- довідка, яка підтверджує соціальний статус дитини,

- довідку з ЖЕКу про склад сім"ї

Дані дитини заносяться до бази даних дітей пільгового контингенту, а документи зберігатимуться в "Соціальному паспорті" дитини, а також надаються до районного управління освіти.


Педколектив закладу освіти на чолі з відповідальним за роботу з дітьми пільгових категорій:

забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей в системі освіти, сприяє взаємодії дитячого садка, сім'ї, служби у справах дітей, центру соціальних служб, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.


З метою соціального захисту дітей пільгових категорій проводяться заходи:

забезпечується участь дітей пільгових категорій у заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо.

Практичним психологом проводиться робота серед дітей пільгового контингенту з метою створення умов для всебічного розвитку дітей.

забезпечено соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей (обстеження умов проживання і виховання дітей) педколектив сприяє проходженню медичних оглядів дітей пільгових категорій під час планових оглядів дітей медичними працівниками відповідних медичних установ.

Офіційний статус дітей пільгового контингенту в закладі мають:

- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

- Діти напівсироти

- Діти-інваліди

- Діти постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС

- Діти афганців

- Діти військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків

- Діти шахтарів, які загинули під час виконання службових обов'язків

- Діти з багатодітних сімей

- Діти з малозабезпечених сімей


З даними дітьми, їх батьками, вихователями та адміністрацією закладу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

- налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

- збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні установи: в районне управління освіти, службу в справах дітей, опікунську раду;

- консультування вихователів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту різних пільгових категорій;

- збір, оформлення та постанова дітей на облік дітей пільгового контингенту;

- обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

- посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги;

- співбесіда з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовка та супровід дітей пільгового контингенту на міські свята, організовані для даного контингенту;

- консультування батьків, вихователів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

- створення та щомісячне оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

- ознайомлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їх батьків/опікунів з пільгами, передбаченими законодавством України;

- соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту та членів їх родин;

- збір інформації про інвалідів та хворих дітей, які відвідують наш заклад та ін.

Батькам та опікунам надається соціально-правова просвіта. Проводиться контроль за організацією в позаурочний час дозвілля дітей пільгового контингенту.


Для встановлення соціального статусу дитини батькам, або особам, що їх замінюють, необхідно надати наступні документи:

· для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- ідентифікаційний код дитини та опікуна;

- ксерокопія паспорта опікуна;

- свідоцтво про смерть батьків;

- рішення райвиконкому (суду) про призначення опіки

про закріплення житла

про закріплення майна

- рішення суду про позбавлення батьківських прав.

· для дітей-напівсиріт:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- свідоцтво про смерть одного з батьків.

· для дітей, зареєстрованих згідно ст.135 Сімейного Кодексу України:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- довідка з управління соцзахисту про отримання матеріальної допомоги.

· для дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- ідентифікаційний код дитини;

- посвідчення, що підтверджує статус постраждалого від ЧАЕС;

- посвідчення та паспорт того з батьків, хто має стат;

- довідка з ЖЕКу про склад сім'ї;

- довідка з управління соцзахисту про отримання матеріальної допомоги.

· для дітей-інвалідів:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда;

· для дітей з багатодітних родин:

- ксерокопії свідоцтва про народження дитини;

- довідка з ЖЕКу про склад сім'ї.

Для, батьки яких є учасниками АТО харчування в закладі БЕЗОПЛАТНЕ.

Для дітей з багатодітних родин розмір оплати становить 50% (наказ МОН від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах»)

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора та реалізується за такими напрямками:

забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2018-2019 навчальний рік, який затверджено на засіданні педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В закладі освіти забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з данного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Практичним психологом проводиться робота з профілактики злочинності та жорстокого поводження з дітьми, профілактики запобігання шкідливих звичок.

Адміністрацією закладу освіти надаються консультації батькам з питань щодо забезпечення реалізації прав дітей.

Громадським інспектором і практичним психологом проводиться роз'яснювальна робота щодо прав батьків і дітей пільгового контингенту, ознайомлення батьків і педагогів з нормативно-правовою базою, вивчаються соціально-побутові умови дітей пільгових категорій, проводиться психологічний супровід цих дітей, психологічна просвіта, бесіди, лекції, семінари, виступи на батьківських зборах, надається консультативно-психологічна допомога (за потребою) та рекомендації батькам і педагогам.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей підбгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Вихователі у всіх вікових групах, використовуючи наочність, проводять консультації, бесіди з батьками з попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 0